LOŠKA PLANINSKA POT | LOKA TRAIL

Oblikovanje

Loška planinska pot je daljinska pohodna pot, ki krožno poteka v dolžini 188 kilometrov na hribovitem predalpskem območju. Pohodna pot obstaja že 50 let, je markirana in povezuje med seboj čudovite planinske koče in gostišča, za katera s srcem in zagnanostjo skrbijo oskrbniki in lastniki. V letu 2022 so se odločili, da bodo pot oblikovali v turistični produkt in ga ponudili na trgu daljinskih pohodniških poti.

Pri tem projektu sem oblikovala sledeče: logotip Loška planinska pot, spletno stran www.loskaplaninskapot.si in www.lokatrail.com, vodnik Loška planinska pot v slovenskem in angleškem jeziku, informacijske etapne table ter etapne žige, katerih odtise lahko pohodniki zbirajo v omenjenem vodniku.

Logotip Loške planinske poti je bil zasnovan na štirih izhodiščih:

PLANINSKA POT | Znak sporoča, da gre za planinsko pot.

KROŽNA POT | Opazovalec prepozna, da je pot krožna.

LOKALIZACIJA | Opazovalcu se zdi znak poseben in zapomnljiv, zaradi določene značilnosti ga poveže z lokacijo.

UPORABNOST | Znak mora biti dobro razviden v naravi in ga je mogoče aplicirati na različne materiale.

Vodnik Loške planinske poti dimenzijsko povzema standardno mero, ki se uporablja za zemljevide – 12,5×21 cm. Obsega 44 strani in narejeni sta bili slovenska in angleška jezikovna različica. Po uvodnem delu vodnika, s tekstualno in slikovno predstavitvijo poti, je na zemljevidu prikazano celotno območje Loške planinske poti, nato pa se zvrsti tekstualni in grafični prikaz posameznih etap (12). Pri posameznem prikazu opisu etape sledi profil etape ter zemljevid območja z vrisano potjo. Na koncu vodnika je stran za zbiranje etapnih žigov, kar pohodnike stimulira k novim pohodom na tej prečudoviti daljinski poti.

Informacijske table posameznih etap Loške planinske poti so bile narejene v ležečem A3 formatu. Table poleg logotipa poti prikazujejo številko etape, zemljevid območja, profil etape, tekstualni opis v slovenskem in angleškem jeziku ter QR kodo preko katere lahko pohodnik dostopa do spletne strani in digitaliziranih tras posameznih etap.