AV STORITVE

OBLIKOVANJE

GRAFIČNI ELEMENTI

Oblikujemo logotipe in celostne grafične podobe.

Premišljeno oblikovana in urejena celostna grafična podoba, ki povzema koncept in vrednote subjekta, daje le-temu prepoznavnost in veljavo ter mu viša vrednost. Redna uporaba kvalitetne celostne podobe predstavlja košček sestavljanke poslovnega uspeha prav vsakega podjetja, storitve ali produkta.

OBLIKOVANJE

KOMUNIKACIJSKE TISKOVINE

Oblikujemo vizitke, dopise, kuverte ter vse ostale potrebne komunikacijske elemente. Oblikujemo tudi cenike in menije za gostinske obrate. Poskrbimo za komunikacijo s tiskarno za vse detajle izvedbe do najboljšega končnega produkta.

OBLIKOVANJE

PROMOCIJSKE TISKOVINE

Oblikujemo kataloge, brošure in letake z raznovrstno vsebino. Poskrbimo za komunikacijo s tiskarno za vse detajle izvedbe do najboljšega končnega produkta.

Pri oblikovanju promocijskih katalogov, brošur in letakov stremimo k sledenju celostne podobe podjetja, storitve, produkta, prav tako pa nam je vodilo pri oblikovanju tudi dana vsebina. S preprostostjo, izčiščenostjo in konsistentnostjo oblikovanja verjamemo v dobre rezultate.

OBLIKOVANJE

EDICIJE

Oblikujemo časopise, revije in biltene. Poskrbimo za komunikacijo s tiskarno za vse detajle izvedbe do najboljšega končnega produkta.

Prav vsake edicije se lotimo premišljeno in analitično, s poglobitvijo v dano gradivo in njegovo željeno sporočilnost. S konceptom in celostno podobo ji damo svojstven in prepoznaven karakter, ki bralca povabi k branju. Stremimo k temu, da z oblikovanjem sporočilnost še poudarimo. Držimo se kar se da izčiščenega oblikovanja, ki da prostor vsebini.

OBLIKOVANJE

KNJIGE

Oblikujemo knjige in izvedemo računalniški prelom. Poskrbimo za komunikacijo s tiskarno za vse detajle izvedbe do najboljšega končnega produkta.

Sledimo dobro poznanemu izreku “Oblika sledi funkciji” – v tem primeru oblikovanje sledi željeni sporočilnosti. Projekta oblikovanja knjige se vedno lotimo tako, da vsebino in željeno sporočilo dodobra spoznamo. Temu sledi oblikovanje, ki s konsistentnostjo da knjigi karakter in ob enem predvidljivost, kar nudi prijetno izkušnjo bodočemu bralcu.

OBLIKOVANJE

EMBALAŽA

Oblikujemo embalažo za različne artikle (tekstilne, prehrambene, ..). Poskrbimo tudi za komunikacijo s tiskarno za vse detajle izvedbe do najboljšega končnega produkta.

Prav vsako embalažo rešujemo individualno in z analitičnim pristopom ter stremimo k preprostosti, izčiščenemu oblikovanju in izbiri kvalitetnih materialov. Zavedamo se pomembnosti embalaže, saj je le-ta prvi stik potrošnika z izbranim artiklom in pripomore k željenemu rezultatu vsakega prodajalca – zadovoljnemu kupcu, ki se vrne po še.

OBLIKOVANJE

ETIKETE

Oblikujemo obesne etikete za tekstilne in druge artikle. Poskrbimo tudi za komunikacijo s tiskarno za vse detajle izvedbe do najboljšega končnega produkta.

Naš cilj je, da oblikovane etikete odražajo znamko artikla ter pripomorejo k njegovi večji vrednosti in prepoznavnosti. Prav toliko kot oblikovanju, se posvetimo tudi izboru materiala. Najbolj smo zadovoljni z rezultatom takrat, ko etiketa gradi znamko.

OBLIKOVANJE

OZNAČEVALNI SISTEMI

Oblikujemo označevalne sisteme za poslovne stavbe kot tudi za raznovrstne dogodke. Poskrbimo za komunikacijo s tiskarno za vse detajle izvedbe do najboljšega končnega produkta.

S premišljenim in kvalitetno oblikovanim označevalnim sistemom skrbimo za preglednost in jasnost poti v objektih in na dogodkih. Dober označevalni sistem da prostoru ali dogodku prepoznavno podobo, ju naredi zapomnljive.

OBLIKOVANJE

SPLETNE STRANI

Oblikujemo spletne strani po izbrani WordPress temi.

Prisotnost na spletu s poslovno stranjo, ki odraža celostno podobo podjetja in povzema njegovo vizijo ter sporočilnost, je dandanes že nuja. Oblikujemo spletne strani za turistične in druge produkte, ki dajo obiskovalcem visoko uporabno vrednost. Prav tako oblikujemo spletne trgovine in pomagamo vzpostaviti sistem za uspešno spletno prodajo.